top of page

ספרים ופרסומים

לקריאה - לחץ על כריכת הספר או על המלל מתחתיו

1.JPG

קישור לעותקים מהעיתון "קיעלצער צייטונג"

שיצא לאור בקילצה בשנות ה-30 והיה פופלרי בקרב הקהילה היהודית

rabbi_moshe_nahum.JPG

יומנו של רב העיר קילצה

נחום ירושלימסקי

*בעת הקלקה המסמך יורד למחשב*

חיים פוסלושני.jpg

הספר עוסק בקורות יהודי קילצה

עד פרוץ מלחמת העולם השנייה,

עבור בכיבוש העיר בספטמבר 39'

בידי גרמניה הנאצית עד להקמת

הגטו באפריל 41', דרך החיים

בגטו, וחיסולה של הקהילה

היהודית בעיר והקהילות היהודית

שבסביבתה, מקיץ 42' עד אביב

43'. כן עוסק הספר בגורלם של

מאות מיהודי הגטו, שרובם הועברו

במאי 43' למחנות לעבודת כפייה

בעיר וברחבי מחוז רדום.

את הספר חותם פרק על פוגרום

שביצעו פולנים ב-4 ביולי 46'

בקבוצת ניצולים יהודים שהתרכזו

בקילצה לקראת העלייה לארץ 

ישראל. הספר ניתן לרכישה בהוצאה לאור של "יד ושם"

Kinga.JPG
courtyard.JPG
What happened once.jpg

הפוגרום הראשון בקילצה - 1918

111.JPG
ghetto kids.JPG
111.JPG
1.JPG

מאמר - דילמות מוסריות במחנות העבודה בקילצה

ספר בית החיים

הספר יצא לאור בשנת 1930 ובו כיתובים ממצבות נפטרי קהילתנו שנקברו בבית העלמין בקילצה.

התכנים מעניינים מאוד וייתכן שקרובי משפחתיכם מוזכרים שם.

house of life cover.png
house of life cover.png
house of life cover.png

"בית החיים" חלק -א'

bottom of page