top of page

ארגוננו

 

לאחר השואה התקבצו הניצולים במדינות שונות בעולם והקימו ארגונים וקבוצות שאיחדו את שרידי הקהילה, במטרה לשמר את הזיכרון למען הדורות הבאים ולקדם את הנצחת הקהילה.  כיום קיימים בעולם מספר ארגונים כאלו וכמו כן ארגון יוצאי קילצה בישאל הנמצא בקשר עם שאר הארגונים.

 

מאחר ובני דור השואה הולכים ומתמעטים, מיישם הארגון את מדיניות ההנצחה על ידי הפעולות הבאות:

- איסוף חומרים ותעודות היסטוריות והכנסתם לאתר

- ארגון כינוסים שנתיים טקסי זיכרון והסברה

- פעילות מול ארגונים בפולין ובקילצה להנצחת זכר הקהילה

- ייזום הסברה לבני הדור השני והשלישי לשואה

- הוצאה לאור של חיבורים ,ספרים ומאמרים הקשורים לקהילה

- יצירת קשרי עבודה שיתוף פעולה  והחלפת מידע עם אגודות יוצאי קילצה בעולם

 

מדיניות ארגון יוצאי קילצה באה לידי ביטוי בהזמנת בני משפחות יוצאי קילצה לדורותיהם ,לתרום מהידע שהצטבר במשפחות ולרכז אותו במדורים השונים באתר זה. ולכן קיימים בו בין היתר מדורים לסיפורי משפחות ותולדותיהן לרבות עצי משפחה,אפשרות להעברת תמונות,עדויות, ועוד... חברי הקהילה מוזמנים להעביר למערכת האתר הודעות,חומרים,תמונות וכתבים וליטול חלק פעיל בעיצוב דמותו ואופיו.

לחומר המצוי באתר יש ערך היסטורי רב אשר נועד לשימוש הציבור הרחב.    

_DSC1251.JPG

_DSC1251.JPG

_DSC1299.JPG

_DSC1299.JPG

R.Blumenfeld & Y.Kotlitski רפאל הלומנפלד עם יעקב קוטליצקי.jpg

R.Blumenfeld & Y.Kotlitski רפאל הלומנפלד עם יעקב קוטליצקי.jpg

_DSC1262.JPG

_DSC1262.JPG

_DSC3595.jpg

_DSC3595.jpg

obraz 1443.jpg

obraz 1443.jpg

בקניון.jpg

בקניון.jpg

_dsc3462.jpg

_dsc3462.jpg

P1020582.JPG

P1020582.JPG

MVC-018F.JPG

MVC-018F.JPG

IMG_0663.JPG

IMG_0663.JPG

IMG_8643.jpg

IMG_8643.jpg

100_4903.jpg

100_4903.jpg

11june116.jpg

11june116.jpg

bottom of page