top of page

משפחת לייכטר

 

פרק מתוך

 

בין קילצה לירושלים

 

מסעות, מאמרים ומעשים למען העם היהודי ומדינת ישראל

 

 

סיני לייכטר

 

מחבר האנתולוגיה של שירי יידיש בהוצאת מאגנס

 

 

[ספר שכתב סמוך למותו בדצמבר 2004

העומד לתפרסם בדצמבר 2009 במלאת 5 שנים למותו]

 

 

 

 

 

חלומותיה של בחורה יהודיה בקילצה:

               

חוה לייכטר

 

זיכרון לאחותי האהובה שנרצחה על ידי הנאצים

 

עמודים אלה הם ההנצחה היחידה לאחותי האהובה – השלישית בסדר הבכורה. בחורה אוהבת חיים ששאפה לעלות ל"פלשתינה" ולחיות בה חיים חדשים. אך היא לא הייתה זכאית לסרטיפיקט כי לא למדה בבית ספר תיכון (לא היה למשפחה כסף לשכר לימוד). בשנים האחרונות אני מייסר את עצמי על שלא התאמצתי עוד יותר כדי הביא גם אותה בעוד מועד.  אולי, אולי היה ניתן למצוא דרך...

 

חוה הייתה בחורה חכמה ושמה נודע בקילצה גם כבחורה יפה.  מתוך מחוייבות לפרנסת המשפחה, נאלצה מגיל צעיר לעבוד בבית מלאכה לפיתוח וריטוש תמונות (וכך גם האחות הבאה בתור).  עיניה סבלו מאוד מהאמוניה ומחדר החושך.  שמענו, שאף שהייתה צעירה, עקב חיוורונה היא לא שרדה אפילו את המיון הראשון שנערך בקילצה ונשלחה מייד למוות.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוה לייכטר, קילצה, 1937 - בערך בת 20

 

חווה ובנות גילה:נשים צעירות אוהבות החיים

 

 

 

bottom of page