top of page
בית הכנסת המרכזי בקילצה

הקהילה היהודית בקילצה והסביבה

ברוכים הבאים לאתר קהילת קילצה והסביבה

מטרת האתר להנציח את זכר הקהילה היהודית שהושמדה במלחמת העולם השניה, להעביר לדורות הבאים את מורשת הקהילה ותולדותיה ולהוות מוקד ידע בכל הנוגע להיסטוריה של הקהילה היהודית בקילצה וסביבותיה.

מה תמצאו באתר?

האתר מכיל מידע אודות ההיסטוריה של הקהילה היהודית בקילצה והערים הסובבות אותה וכמו כן עדויות, צילומים, קטעי וידאו, מאמרים ומקורות ביבליוגרפיים. כמו כן ניתן למצוא מידע אודות המשפחות שחיו בעיר ועל דור ההמשך והפעילות השוטפת הנעשית למען שימור המידע לטובת הדורות הבאים. חברי הקהילה ובעיקר ביני הדור השני והשלישי לשואה מוזמנים להעביר למערכת האתר הודעות,חומרים,תמונות וכתבים וליטול חלק פעיל בהנצחת זכר קהילה מפוארת זו.

מספר מילים על הקהילה

קילצה הינה עיר מחוז במזרח פולין אשר אכלסה קהילה יהודית משגשגת ופורחת שתרמה לפיתוח המואץ של פולין בתחומים רבים כגון חברה,תרבות,מסחר ותעשיה. מרבית הקהילה היהודית הושמדה על ידי הנאצים במחנה טרבלינקה באוגוסט 1942. ניצולי הקהילה ושרידיה הועבדו בפרך במחנות ריכוז, הסתתרו ביערות, הצטרפו לפרטיזנים או הוסתרו ע"י חסידי אומות העולם. לאחר סיום מלחמת העולם השניה נרצחו בקילצה 42 יהודים ורבים אחרים נפצעו  בפוגרום שבוצע בשארית ניצולי השואה שחזרו לעיר, בעקבות שמועה אודות חטיפת ילד נוצרי. 

חדשות ועדכונים

bottom of page