top of page

מיצג שרידים של ספר תורה מבית הכנסת הגדול בקילצה

חלקים מספר התורה מבית הכנסת הגדול בקילצה, שנתגלו על ידי הפרופסור פיוטר באנקובסקי ב-1945 בכיכר המרכזית בקילצה, לאחר יציאת הגרמנים מן העיר, הוצגו בחדר הברכות במכון לתרבות המפגש והדיאלוג. ספר התורה שייך לחברה המדעית Łomża לה הפרופסור הוריש את כל האוסף שלו. ספר התורה התגלה באוסף של כמיל מרוזוביץ', שמשתף פעולה עם אגודת יאן קרסקי ושהיה מעורב בפעילות ביוזמת בוגדאן ביאלק, שנועדה להנציח את קורבנות הפוגרום בידוובנה 1941. הודות לשיתוף הפעולה של הפרופסור רובר קוטובסקי, מנהל המוזיאון הלאומי בקילצה, המגילה שוחזרה על ידי עובדי המוזיאון, אלינה קליצ'ובסקה ואיזבלה ז'ולוביץ'. עבודות השחזור נמשכו כשנתיים.

ביום ראשון, 7.10.08, התקיים טקס בשם "שמחת התורה", שבמסגרתו מוקמה המגילה לצמיתות בחדר הברכות. במהלך הטקס שרו שירים יהודיים וקראו קטעים מתוך התורה. בין המשתתפים: דוד שיצ'ובסקי, רבה של לודז' ופרופ' לוקאש קמייקובסקי, ראש המכון לאקומניות ודיאלוג של אוניברסיטת יוחנן פאולוס השני באוניברסיטה בקרקוב. האורחים שוחחו על המורשת המשותפת של היהדות והנצרות. בו בעת, הפגישה פתחה את השנה השנייה של פרויקט ABCs of Jewish, לפיו 70 תושבי קילצה ילמדו על ההיסטוריה, התרבות והדת היהודית.

חלקי ספר התורה שהתגלו, הינם בין החפצים המעטים של יהודי קילצה ששרדו עד ימינו. ששת השברים של הספר, הושמו במסגרות מיוחדות מאחורי לוחות זכוכית עמידים בפני קרינת UV, שעלו כ -3,000 זלוטי (797 דולר). אחד הגווילים מוצג בצורת מגילה. לצורך הצגתו נרכש אמצעי תצוגה ייעודי שעלותו 4,000 זלוטי (כ -1,063 דולר).

בחדר הברכות מוצגת המגילה יחד עם כיסוי ספר מהעיר חמיילניק שהוצג בפני אגודת יאן קרסקי וכן פרוכת מוואדיצה בחכירה מאוסף פרטי. בסופו של דבר, החברה מתכוונת לרכוש את הפרוכת, בעלות משוערת של 3000-4000 דולר.

יהודים יכלו להתיישב בקילצה מאז 1862. בסוף המאה ה -19 היו יותר מ -3,000 מהם בקילצה, ואילו ב -1915 הגיע מספרם ל-15 אלף ובשנת 1931 כ-19,000. כאשר בשנת 1868 אישרו רשויות המדינה הקמת בית הכנסת בקילצה, נפתח בית תפילה ברחוב בודזנטנסקה. בית הכנסת הגדול בקילצה נבנה בשנים 1902 – 1903 והפך במהרה למרכז הדתי המרכזי לגאווה של יהודי קילצה. נוסף על כך היו עוד בתי תפילה ושטיבלך חסידי. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם היו 35 ו-20 בהתאמה. בכל אחד מהמקומות האלה נשמרה התורה בכבוד רב.

עדכונים אחרונים
חיפוש לפי תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Classic
bottom of page