top of page

מפגש הזיכרון השנתי להנצחת זכר נרצחי הקהילה - אוגוסט 2017

ב-31 באוגוסט 2017, התקיים מפגש הזיכרון השנתי להנצחת זכר נרצחי הקהילה, במלואת 75 שנים למשלוחי המוות לטרבלינקה. במפגש התקיים טקס זיכרון ולאחריו הרצאה של גב' נעמה גליל אודות שעבר על יהודי הקהילה עם הגיעם לטרבלינקה והסבל שעברו. ההרצאה הייתה מרתקת ביותר והוסיפה לנו מידע שלא היה ידוע עד עתה. לאחר מכן, התקיים מפגש עם נציגי עמותת הנוצרים לפיוס בקילצה, אוהדי ישראל, שהסבירו על פועלם. המפגש עמם היה מרגש ביותר והיווה הגשמת החזון של סובלנות, ידידות וצפייה לעתיד, תוך ציון אירועים שנועדו להילחם באנטישמיות. המניע לפעילות עמותת הנוצרים היה אירוע פוגרום קילצה שהיה שיא של ביטוי אנטישמיות.

עדכונים אחרונים
חיפוש לפי תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Classic
bottom of page