top of page

משפחת גריסמן

 

מקורה של משפחת גריסמן בעירה חנצ'ין הקרובה לעיר המחוז קילץ.

לא ידוע מתי עברו לעיר, קרוב לודאי כאשר ניתנה הרשות ליהודים לעבור לגור בעיר.

המשפחה חיה ברחוב אוונגליסטה מס' 2. הסבא, יעקב גריסמן נפטר לפני 1920 ואשתו ריקעל היתה אשה נעימה אקטיבית ואנרגטית. בסוף מלחמת העולם הראשונה, 1918 דאגה ריקעל לעזור לטפל ולהאכיל אנשים עניים. ריקעל ניהלה את המאפיה של המשפחה, לאחר מותו של הסבא העבירה את הניהול לדב וחוה.

 

 

לדב גריסמן היו שני אחים: יוסף וחיים, וארבע אחיות: פייגל,שיינדל,ביילה ומרים.

דב גריסמן נישא לחוה ברוקייר - להם ששה ילדים נעמי ,פלה,ינקעל,בלה, ברנדייל ולייזר.

נעמי נישאה לאברהם רוזנולד ועלתה לישראל להם 3 ילדים נילי זיוה ודב.

 

פלה ובלה נסעו לפני המלחמה לפריז ללמוד ועברו את המלחמה בצרפת. פלה נישאה לבוריס סטרק 

בלה נישאה לסטך מנלה ,ינקעל נפטר ב1941 ברנדייל ניספתה בשואה ולייזר מת ב-1936.

המאפייה שגשגה, הסבתא היתה אחראית על הכנת הבצק ובכל יום שלישי-יום השוק היתה מוכרת בדוכן לחם ועוגיות. ההורים מעולם לא סיפרו על מתן בסתר עזרה לעניים או המשפחה. במחשבה מדוע המאפיה נתנה לדב וחוה ולא לאחים של סבא ינקעל, היתה המחשבה של סבתא ריקעל שהם יהיו מסוגלים לנהל הכי טוב את העסק.

 

סבא דב היה אדם נעים הליכות נאמן וקרוב למשפחתו. הוא ואשתו ניספו ב- 1942 .

חיים גריסמן נישא לאתל ולהם 6 ילדים 5 בנות ובן אחד. מאחר והיה ללא מקצוע היגר עם משפחתו לקנדה. במסעו באוניה נבדקו ע'י רופאים קנדיים והוכרחו לחזור לפולין בגלל מחלת עיניים. הילדים הורשו להמשיך לקנדה.

יוסף גריסמן נישא לבלצ'י היה ללא מקצוע ולהם שני ילדים רג'ין וינקעל. היגרו לארגנטינה. עם גירושיו חזר יוסף לפריז עם הבת והבן נשאר בארגנטינה עם האם. יוסף מעולם לא עבד נסמך על שולחן המשפחה.

חי עם אחותו מרים בפריז וגורש ע'י הנאצים וניספה.

ביילה גריסמן נפטרה בילדותה.

שיינדל גריסמן נישאה ונספתה בשואה עם ארבעת ילדיה.

פייגל גריסמן נישאה וגם היא נספתה עם המשפחה.

מרים גריסמן נישאה ליצחק שפייזר שהיה חייט לבגדי נשים. להם ששה ילדים 4 בנים ן-2 בנות.

הבנים אברום ברנרד ולייבוש למדו חייטות ועבדו עם אביהם. הצעיר ינקעל היה כנר מוכשר ועבד כמוסיקאי.הבנות שיינדל ופייגל.

ברנרד ובן דודו פליקס נסעו לבדם לצרפת בגיל 19-20 ברנרד פיתח בפריז רשת חנויות לבגדי נשים ופליקס עבר למילוז ופתח שם רשת חנויות בגדים. עם השיפור במצבם העבירו את כל המשפחה שנשארה בפולין לצרפת. ברנרד נישא לנדין ולהם תאומים בן ובת.

שיינדל נישאה לסטך מנלה להם היה בן. בזמן שסטך גויס שיינדל והבן נשארו בפריז וגורשו ע'י הגרמנים עקב הלשנה של סוכנת הבית בו גרו.

פייגל נישאה לוורצקי ולהם בן לואי החי בפריז ובת רנה החיה בלונדון.

 

בשנים 1939-1942 כאשר צרפת היתה בשליטת הנאצים דרום צרפת נחשב לאזור חופשי שהיה בשליטה איטלקית.בלה ופלה עברו לאזור זה והובטחה להם עבודה. בוריס הארוס של פלה חזר מהקרבות ושלושתם עברו לעיר גרנובל באזור החופשי, שם פגשו קרובי משפחה מצד האבא. כולם מצאו מחסה בכפר קטן מחוץ לעיר ונצלו מגרוש.

אלה מהמשפחה שנשארו בפולין ניספו כולם.

 

bottom of page